Průmyslový rotátor CPR8

Průmyslové rotátory řady CPR

Průmyslové rotátory Baltrotors CPR jsou pístové hydraulické rotátory (motory), které se používají jako spojovací a funkční článek mezi konstrukcí hydraulické ruky/jeřábu s příslušným pracovním nářadím (drapáky, nakladače, atp.). Zajišťují nekonečnou rotaci pracovního nářadí kolem své osy jak po směru, tak i proti směru hodinových ručiček a dále také zajišťují hydraulický pohon příslušného pracovního nářadí. Praktické použití rotátorů řady CPR je velice rozmanité. Používají se všude tam, kde je potřeba vysoké odolnosti a nosnosti, přesného pohybu, reagování a zastavení pracovního nářadí a jsou vhodné i pro použití ve velice prašném a znečištěném prostředí. Rotátory typu CPR lze také používat v horizontální poloze (radiální zatížení). Průmyslové hydraulické rotátory řady CPR jsou nejčastěji používány na stavebních strojích, bagrech, nakladačích atp.

Průmyslový rotátor CPR8 má dvě varianty.

Rotátory a drapáky – Informace

Max. axiální zatížení statické = „jak těžké břemeno může na rotátoru viset“
(30 kN = cca 3 000 kg)

Max. axiální zatížení dynamické = „jak těžkým břemenem může rotátor otáčet“
(15 kN = cca 1 500 kg)

Rotátory se používají u průmyslových strojů, které vyžadují neomezenou rotaci pracovních mechanických jeřábů (hydraulických ruk). Díky své konstrukci umožňují rotátory plynulou dodávku hydraulického oleje do potřebných součástí a to bez omezení rotace. Umožňují 360 stupňovou rotaci kolem své osy. Ulehčují a zrychlují práci a tím i zmenšují náklady.

Točivý moment nebo také krouticí moment vyjadřuje působení síly na bod vzdálený od osy otáčení (hřídele rotátoru). Fyzikálně se jedná o moment síly. Název krouticí moment se užívá v technických oborech u rotačních pohonných systémů.

Obvykle se udává v jednotkách Nm (newtonmetr), krouticí moment 1 Nm znamená, že hřídel působí na bod vzdálený jeden metr od osy silou 1 newton.

Více informací
Na dotaz

Parametry

Rotace Neomezená (max. 30 rpm)
Max. statická nosnost +/- 80 kN (8 000 kg)
Max. radiální zatížení 60 kN (6 000 kg)
Točivý moment při 25 MPa 3 000 Nm
Doporučený průtok oleje 30 l/min
Jmenovitý výtlak 832 cm³/otáčku
Hmotnost 92 (99) kg
Doporučená hmotnost bagru (při zavěšení rotátoru) 16 t
Doporučená hmotnost bagru (při pevné montáži) 10,5 t

Další podobné produkty

Průmyslový rotátor CPR14

Rotace Neomezená (max. 30 rpm)
Max. statická nosnost +/- 140 kN (14 000 kg)
Max. radiální zatížení 100 kN (10 000 kg)
Cena bez DPH

Průmyslový rotátor CPR15

Rotace Neomezená (max. 25 rpm)
Max. statická nosnost +/- 150 kN (15 000 kg)
Max. radiální zatížení 110 kN (11 000 kg)
Cena bez DPH

Průmyslový rotátor CPR5

Rotace Neomezená (max. 30 rpm)
Max. statická nosnost +/- 50 kN (5 000 kg)
Max. radiální zatížení 36 kN (3 600 kg)
Cena bez DPH

Průmyslový rotátor CPR8

Rotace Neomezená (max. 30 rpm)
Max. statická nosnost +/- 80 kN (8 000 kg)
Max. radiální zatížení 60 kN (6 000 kg)
Cena bez DPH

Průmyslový rotátor CPR9

Rotace Neomezená (max. 30 rpm)
Max. statická nosnost +/- 90 kN (9 000 kg)
Max. radiální zatížení 70 kN (7 000 kg)
Cena bez DPH
Partnerské weby